Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực của ngành du lịch tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03782
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá tác động môi trường của dự án khu dân cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng, huyện An Dương / Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Kiều Ninh Phước, Lưu Quang Vũ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17794
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác tàu dầu của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam-Vosco / Nguyễn Thị Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 65 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08143
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 4 Giáo trình luật ngân sách nhà nước / Nguyễn Văn Tuyến (c.b.) ; Phạm Thị Giang Thu Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương,.. . - Tái bản lần thứ 15, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2018 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06947, PD/VV 06948, PM/VV 05254-PM/VV 05259
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.5
 • 5 Giáo trình luật thuế Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu (c.b), Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương,.. . - Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2018 . - 407tr. : bảng ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06951, PD/VV 06952, PM/VV 05260-PM/VV 05265
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.5
 • 6 Lập kế hoạch giải phóng tàu tại cảng Chùa Vẽ / Phạm Sơn Tùng, Bùi Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17929
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho cơ sở giết mổ heo công suất 360M3/ngày đêm / Nguyễn Thị Ánh; Nghd.: Nguyễn Hoàng Yến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16530
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Thiết kế và thi công Cầu Sông Lam thuộc tuyến đường mới nối liền huyện Nam Đàn với QL15 / Đoàn Bá Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Sao, Lê Anh Tuấn, Phạm Thị Hồng Nhung; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 218tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17733
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 9 Tổ chức giao nhận container thiết bị tàu thủy tại công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN / Nguyễn Thị Hà Thu, Nguyễn Thị Ánh Ngân, Phạm Văn Việt; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17936
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ khám sức khỏe định kỳ của cán bộ công nhân viên tại phòng y tế Trường Đại học Hàng hải / Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Nghd.: Ths Trịnh Thị Ngọc Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11248
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :