Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá hiệu quả của việc tuyên truyền và giáo dục môi trường trong trong dự án 3R-HN \ Nguyễn Thị Bình Minh; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07377
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 3 Evidences of Vietnam's sovereignty on the Bien Dong sea / Trần Công Trục chủ biên; Nguyễn Nhã, Nguyễn Thị Bình; Phạm Xuân Huy dịch . - H. : Information and communications publishing house, 2013 . - 428p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04990-PD/VT 04999
 • Chỉ số phân loại DDC: 327.1
 • 4 Nghiên cứu biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam / Nguyễn Thị Bình, Phạm Thái Hà, Bành Thị Hải Yến ; Nghd.: Lương Thi Kim Oanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18735
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Tổ chức giao nhận lô hàng nguyên container xuất/nhập bằng đường biển tại công ty TNHH HP Cargo / Thiều Thị Dung, Bùi Thị Hoài Giang, Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 45 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17301
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Xây dựng website kết nối việc làm trường Đại học Hàng Hải Việt Nam / Nguyễn Thị Bình Minh; Nghd.: Phạm Trung Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16431
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :