Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải dầu Vipco / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: TS. Đỗ Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 96 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 13055
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :