Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 132 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của ma trận hiệp phương sai cạnh đo đến kết quả bình sai lưới GPS / Nguyễn Thị Hồng . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 23, tr.70-75
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03938
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP VIETINBANK chi nhánh Móng Cái / Lê Thanh Tùng ; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03814
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank Móng Cái / Vũ Vân Anh; Nghd. : Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03681
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giày da của Công ty TNHH Seething Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Anh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03128
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Thị Hồng; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02493
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Agribank nam Cẩm Phả / Nguyễn Thị Hồng ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03203
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH vận tải du lịch Cát Bà / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Trà My, Bùi Đức Thịnh; Nghd.: Đỗ Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17422
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02722
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp thúc đẩy hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Liên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03223
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Các bảng tính toán thuỷ lực/ Nguyễn Thị Hồng . - H.: Xây dựng, 2001 . - 122 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01833, Pd/vt 01834, Pm/vt 03885-Pm/vt 03887
 • Chỉ số phân loại DDC: 532
 • 12 Các bảng tính toán thủy lực / Nguyễn Thị Hồng . - H. : Xây dựng, 2014 . - 122tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05334, PM/VT 07466
 • Chỉ số phân loại DDC: 532
 • 13 Công tác bồi thường bảo hiểm hàng hóa theo điều khoản ICCA-1982 tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt / Nguyễn Nguyệt Minh, Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Vân; Nghd.: Đỗ Công Hoan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18586
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 14 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này cho công ty cổ phần vận tải Việt Nam năm 2011 / Nguyễn Thị Hồng Giang; Nghd.: ThS. Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11279
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đánh giá hàm lượng, ảnh hưởng và phương pháp xử lí một số kim loại nặng trong quá trình lọc hóa dầu / Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 32tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00788
 • Chỉ số phân loại DDC: 546
 • 16 Đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Giải pháp Tiếp vận ANSLOG / Trịnh Thị Liễu, Nguyễn Thị Hồng Phương, Khổng Thị Hải Yến; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18443
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 17 Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 ( đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ) / Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Thị Vân Anh ; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 97 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17464
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 18 Đánh giá tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo và thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho huyện / Nguyễn Thị Hồng; Nghd.:ThS. Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09122
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 19 Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai hệ thống quản lý môi trường (EMS) tại công ty TNHH đóng tàu DAMEN sông Cấm / Nguyễn Thùy Giang, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hương Ly, Hà Ngọc Lương; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18264
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 20 Điều kiện lao động đặc thù & sức khoẻ nghề nghiệp của nhân viên y tế trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Bích Diệp, Nguyễn Thị Hồng Tú chủ biên . - H. : Giao thông vận tải, 2010 . - 299tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04221
 • Chỉ số phân loại DDC: 613.6
 • 21 Điều kiện lao động đặc thù & sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên y tế trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Bích Diệp, Nguyễn Thị Hồng Tú chủ biên; Nguyễn Khắc Hải, Nguyễn Thị Thu, Tạ Thị Tuyết Bình ... biên soạn . - H. : Giao thông vận tải, 2010 . - 300tr. ; 21 cm
  22 Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 500 khu A Trường Đại học Hàng Hải. / Đinh Huy Hoàng; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 92 tr. ; 30 cm. + 18 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12672, PD/TK 12672
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 và tính diện tích đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17177, PD/TK 17177
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 24 Giải một số bài tập hoá học hữu cơ theo phương pháp trung bình / Nguyễn Thị Hồng Quyên . - 2008 // Hoá học và ứng dụng, số 2, tr 9-11
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 25 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ / Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 78tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12938
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Kỷ Nguyên / Nguyễn Thị Hồng Phượng, Bùi Thị Tính, Phạm Thị Thanh Nga; Nghd: Đoàn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17960
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03634
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Khảo sát độ chính xác đo độ cao bằng công nghệ GPS khu vực Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thế Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00539
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Lập kế hoạch giải phóng tàu Xuân Lộc 01 chở hàng muối rời tại cảng Vật Cách tháng 03/2018 / Trương Tuấn Vũ, Vũ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17941
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Lập kế hoạch và thực hiện giải phóng tàu tại Cảng Nam Hải Đình Vũ / Nguyễn Thị Hồng, Vương Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Bích Hồng; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18360
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 132 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :