Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Thị Lương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 77tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03900
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng SHINHAN Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh Duyên, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Lương; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18372
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :