Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng/ Nguyễn Thị Mùi . - H.: Xây dựng, 2001 . - 212 tr; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TT-NH 0001-LT-TT-NH 0033, Pd/vt 02190-Pd/vt 02192
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi . - H. : Tài Chính, 2005 . - 360 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: NV-NH 00001-NV-NH 00090, Pd/Vt 02653, Pd/Vt 02654, Pm/vt 04750-Pm/vt 04756, SDH/Vt 00717
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 3 Quản lý và kinh doanh tiền tệ/ Nguyễn Thị Mùi,PTS [Ch.b.] . - H.: Tài chính, 1999 . - 371 tr; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02184-Pd/vt 02186, QL-KD-TT 0001-QL-KD-TT 0026, QL-KD-TT 0028
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :