Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Hải Nam / Lương Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02429
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lãng / Nguyễn Việt Dũng ; Nghd. : Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03798
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại NHNO&PTNT chi nhánh Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh / Hoàng Trung Thành; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30m
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03655
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp mở rộng và tăng cường cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hoàn; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02794
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Kim Dinh ; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03272
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dầu nhờn PV OIL / Mạc Thị Lành; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02092
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH OSG Việt Nam / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 59 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02293
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương / Nguyễn Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03640
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần bê tông và xây dựng Hải Phòng / Đoàn Thị Thu Huyền; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01975
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH đóng tàu Mamen sông Cấm / Phạm Tân Việt; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03581
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường thu ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng / Đoàn Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01972
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng / Đặng Việt Hùng; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02777
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp cải thiện tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Hải Nam / Bùi Quốc Huy; Nghd.: TS.Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 97 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02581
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa thủ công mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản / Lê Thị Thanh Hương ; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03264
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng / Đào Viết Nhất; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02871
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :