Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00576
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Hiệu ứng lan tỏa của các cảng và phát triển Logistics đối với sức mạnh kinh tế: khu vực BTH của Trung Quốc / Nguyễn Thị Minh Ngọc, Cao Như Quỳnh . - 2019 // Journal of student research, Số 6, tr.84-91
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Lựa chọn phương án vận chuyển tối ưu cho hàng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Quốc tế Đức Hòa / Bùi Thị Mơ, Hoàng Thị Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18449
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 4 Một số giải pháp tái cơ cấu đội tàu biển của Tổng công ty hàng hải Việt Nam / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: TS. Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01538
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo khí O2 dựa trên nguyên lý thuận từ / Nguyễn Ngọc Khải, Nguyễn Thị Minh Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00962
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 6 Phân tích thiết kế và cái đặt hệ thống thông tin quản lý đề tài, dự án tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: Ths. Hòa Quang Dự . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09031
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :