Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chính sách kinh tế xã hội/ Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 323 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02746-Pd/Vv 02748, Pm/vv 02376-Pm/vv 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 2 Giáo trình Quản trị học / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H. : Tài chính, 2011 . - 355tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.07
 • 3 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến cung dịch vụ cảng tại công ty cổ phần cảng Nam Hải / Phạm Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đặng Thị Thu Trang; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17893
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Nghiên cứu cơ hội xuất khẩu chè sang Nhật Bản dưới tác động của Hiệp định CPTPP / Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chu Thị Phương Thảo; Nghd.: Đoàn Trong Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18419
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Thiết kế BVTC cầu tàu số 1-cảng Vinalines Đình Vũ-P.Đông Hải 2-Q.Hải An-T.p Hải Phòng / Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Phạm Thị Phương Anh, Trần Công Đạt; Nghd.: Vũ Thị Chi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 184tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18188
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Tiếp cận các danh mục đầu tư đối với các quyết định thuê tàu mang tính chiến lược / Đặng Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.57-59
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 7 Tổ chức giao nhận lô hàng dầu bằng đường thủy tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng / Dương Thùy Linh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thùy Dương; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18336
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :