Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đặng Anh / Nguyễn Thị Nguyệt; Nghd.: PGS. TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15025
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Châu Thanh / Trần Thị Minh Thu, Bùi Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Nguyệt; Nghd.: Phạm Thị Thùy Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18375
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hóa học hữu cơ. T.3 / Hoàng Trọng Yêm (ch.b), Văn Đình Đệ, Trịnh Thanh Đoan, Dương Văn Tuệ..., . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07931, PD/VV 07932, PM/VV 06062-PM/VV 06064
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 4 Lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai / Nguyễn Thị Nguyệt . - H. : NXB.Mỹ thuật, 2017 . - 267tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06248
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải và Thương mại (Transco) / Nguyễn Thị Nguyệt Anh; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01274
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Nghiên cứu tính mùa dịch vụ tàu định tuyến trên tuyến Hải phòng-Sài gòn / Nguyễn Thị Nguyệt; Nghd.: ThS. Bùi Xuân Trường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 52 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09146
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 7 Phân tích thực trạng gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty TNHH may Việt Hàn giai đoạn 2011-2012 / Nguyễn Thị Nguyệt.; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12197
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Thiết kế tuyến đường 257 Bắc Cạn-Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn (Km4-Km5) / Nguyễn Thị Nguyệt; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 125tr. ; 30cm+ 12BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13971, PD/TK 13971
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 9 Thực tiễn nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thị Phương Thảo, Lê Thị Mỹ Linh, Đặng Thị Hồng Thư; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18593
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 10 Văn hóa tín ngưỡng dân gian người Hoa Đồng Nai : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Nguyệt . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 489tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05766
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 11 Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty TNHH công nghiệp Việt Nhật / Nguyễn Thị Nguyệt; Nghd.: Trần Việt Châu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 59tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13684
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :