Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của hiệp định VKFTA đến ngành thủy sản của Việt Nam và dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Diệu Linh, Đào Thị Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại tại một số bệnh viện lớn ở Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý / Nguyễn Thị Phương Linh; Nghd.: Ths. Trần Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07370
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 3 Nghiên cứu xây dựng sổ tay đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất gỗ lát sàn / Nguyễn Thị Phương Linh, Vũ Thị Minh Thảo, Phạm Ngọc Trâm ; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18731
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Trình tự ký kết hợp đồng và tổ chức vận chuyển cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Hoàng Quang Minh, Trần Phương Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Linh ; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18807
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :