Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00579
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Các yếu tố tác động tới sự phát triển thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 3 Chiến lược mở rộng thị trường của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank / Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Hồng Liên; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17818
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Chiến lược phát triển thị trường vận tải Container đường biển tuyến quốc tế cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01129
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Đánh giá tình hình tài chình công ty cổ phần Lisemco / Trần Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm đồ hộp tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. / Nguyễn Thị Tố Quỳnh; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Hoạt động vận chuyển hàng hóa trên thị trường quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00791
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và đầu tư thương mại An Thái / Nguyễn Đức Hoàn; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16282
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nghiên cứu thực trạng quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hương / Đặng Thu Trang, Mai Thị Nguyệt Linh, Nguyễn Thị Thu Lệ; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17810
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Phân tích chiến lược Marketing - Mix của Công ty TNHH MTV TNI CORPORATION / Đàm Thị Tươi, Vũ Thị Viên, Phạm Thi Hằng; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18380
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Phân tích chiến lược thị trường của công ty cổ phần nước khoảng Vĩnh Hảo / Mai Anh Tuấn, Trần Thị Thu Hà, Mai THị Mỹ Khánh, Nguyễn Hải Long; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17413
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Phân tích công tác nhân sự và tiền lương công ty CNP / Vũ Thị Thúy An; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Bảo Minh giai đoạn 2016-2018 / Nguyễn Thanh Thủy, Lê Nhật Quang, Nguyễn Thị Giang; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18207
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Phân tích quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Quang Minh / Ngô Thị Yến; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15128
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Phân tích tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của công ty TNHH đầu tư thương mại Hùng Anh / Trần Thị Hiền; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Phân tích tình hình sử dụng lao động tại công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cấm / Nguyễn Thị Tuyết; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16293
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH cung ứng vật tư Đồng My / Cao Thanh Hương, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Quỳnh Nga; Nghd.: Hoàng Thị Hồng Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17428
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN / Vũ Thị Hiền; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16285
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Thực trạng và biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại xưởng may 7-5 cục Hậu cần Hải quân / Nguyễn Thị Tươi; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15103
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Thái Anh / Nguyễn Thị Tấm; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Thực trạng và giải pháp nâng cao tình hình tiêu thụ sản phẩm lô gỗ của công ty TNHH đầu tư thương mại Hùng Anh / Nguyễn Thị Kim Than Hòa; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15099
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :