Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đề xuất biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng đồ dệt may công sở của Việt Nam sang Pháp / Võ Thị Quỳnh Mai, Phạm Kim Ngân, Nguyễn Thị Tố Uyên; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17859
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam / Nguyễn Thị Tố Uyên . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014 . - 179 tr. ; 21 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 05521, PM/VV 04635
  • Chỉ số phân loại DDC: 344
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :