Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và đề xuất các giải pháp để quản lý, sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực vườn Quốc gia Xuân Thủy - Nam Định / Vũ Thị Phương;Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16536
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn phường Dương Nội, quận Hà Đông và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Ngân, Trần Thị Thùy Dương, Trịnh Như Quỳnh ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17461
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Trần Thảo Vi; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 56 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16547
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của tỉnh Bắc Giang / Vũ Văn Tình, Phạm Trung Quân; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 40 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18152
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý từ các hoạt động du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà / Nguyễn Thị Ái, Trần Ngọc Hân, Dương Thị Thu Hương ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18732
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại nhà máy nước sạch Tiền Trung - Hải Dương và đề xuất một số cải tạo nâng cao hiệu quả xử lý / Trịnh Thị Phương Thảo;Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16522
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá kết quả hoạt động đại lý của phòng đại lý Namsung - Vosa Hải Phòng / Nguyễn Thị Thư; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10178
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đánh giá tác động môi trường của dự án khu dân cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng, huyện An Dương / Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Kiều Ninh Phước, Lưu Quang Vũ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17794
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Giáo trình trị giá hải quan / Chủ biên: Nguyễn Thị Thương Huyền . - H. : Tài chính, 2009 . - 255 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05485-PD/VV 05487, PM/VV 04611, PM/VV 04612
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cạnh tranh cho đội tàu container của Gemadept / Nguyễn Thị Thương Thương; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 75 tr. + Phụ lục ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01504
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 11 Nghiên cưu cơ sở khoa học về quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ môi trường biển ven bờ ở nước ta / Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thư . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00977
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 12 Nghiên cứu các chỉ thị hệ sinh thái và đánh giá khả năng áp dụng đối với hệ sinh thái đất ngập nước rừng ngập mặn ở Việt Nam / Bùi Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00786
 • Chỉ số phân loại DDC: 577
 • 13 Nghiên cứu một số quy định về kiểm soát ô nhiễm nước, đánh giá những bất cập, khoảng trống pháp lý trong hệ thống văn bản pháp luật hiện nay liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước trong hoạt động giao thông vận tải / Nguyễn Thị Thư; Nghd.: Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 39 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15304
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 14 Nghiên cứu thiết lập tuyến vận tải container mới cho đội tàu của Gemadept / Nguyễn Thị Thương Thương; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07287
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 15 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của công ty vận tải tại Việt Nam / Phạm Thị Thanh Hương, Đào Thị Kiều Trang, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thư Hiền; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18559
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 16 Tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thanh / Nguyễn Thị Thương; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02775
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :