Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 25 thuật đắc nhân tâm / John C. Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch . - H. : Lao động, 2015 . - 236tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05007-PD/VV 05010, PM/VV 04497
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 2 25 thuật đắc nhân tâm : 25 ways to win with people : How to make other feel like a million bucks / John C.Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch . - H. : Nelson Business, 2013 . - 236tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03861-PD/VV 03865
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 3 25 thuật đắc nhân tâm. = 25 ways to win with people/ John C.Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2017 . - 236tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06391, PD/VV 06392, PM/VV 04992
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 4 Một số biện pháp để phát triển dịch vụ Logistics tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Logictics Đại Cồ Việt / Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Thoa, Phạm Vũ Hà Vi; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 54tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18323
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu giày dép tại Công ty TNHH Mai Hương. / Nguyễn Thị Thoa; Nghd.: Ths Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14866
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Phân tích bộ phận tản nhiệt của máy phát analog NEC PCU-1520SSPQN/1 / Nguyễn Thị Thoa; Nghd.: Trần Xuân Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15276
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Tổ chức thực hiện giao nhận lô hàng Lecithin nhập khẩu nguyên container tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Hà Anh / Nguyễn Thị Thoan; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16132
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :