Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ai sẽ được thăng tiến : Góc nhìn, nguyên tắc và các bước đi để thành công trong doanh nghiệp / Nguyễn Thụy Khánh Chương . - H. : Lao động, 2016 . - 191tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06342-PD/VV 06344, PM/VV 05002, PM/VV 05003
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 2 Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề : Công cụ tư duy tối ưu để giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / Nguyễn Thụy Khánh Chương chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2017 . - 163tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06360-PD/VV 06362, PM/VV 04925-PM/VV 04927
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 3 Bản đồ tư duy trong thuyết trình : Công cụ tư duy tối ưu giúp việc thuyết trình nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / Nguyễn Thuỵ Khánh Chương chủ biên ; Alpha Books biên soạn . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2017 . - 147tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06363-PD/VV 06365, PM/VV 04928, PM/VV 04929
 • Chỉ số phân loại DDC: 302.2
 • 4 Cãi gì cũng thắng / Madsen Pirie ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 359tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04151-PD/VV 04155, PD/VV 04935-PD/VV 04938, PD/VV 06378, PM/VV 04587
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.4
 • 5 Chọn nghề theo tính cách / Nguyễn Thụy Khánh Chương . - H. : Thanh niên, 2013 . - 163tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03731-PD/VV 03735
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.702
 • 6 NLP căn bản : Kỹ năng tâm lý để hiểu và gây ảnh hưởng đến người khác / Joseph Oconnor,John Seymour ; Trần Minh Nhật, Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 411tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03631-PD/VV 03635
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 7 Tư duy logic = Being logical : Để nghĩ thông minh hơn / D.Q. Mclnerny ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch . - H. : Thanh niên, 2013 . - 191tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03966-PD/VV 03970
 • Chỉ số phân loại DDC: 160
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :