Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu mài mòn gối đỡ trượt và xác định khả năng công tác của máy Roto đặt trên gối đỡ trượt theo khe hở bạc trục / Nguyễn Thanh Phong; Nghd.: PTS.Đỗ Đức Lưu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 95tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00303
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ hành chính thuế tài Chi cục thuế quận 12 / Nguyễn Thanh Phong; Nghd.: TS Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02259
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nghiên cứu xây dựng mô hình thiết bị chỉ báo góc lái trên tàu thủy / Nguyễn Thanh Phong; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02140
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Phương pháp định lượng trong quản lý kinh doanh và dự án xây dựng / Nguyễn Thanh Phong chủ biên, Lê Thanh Vân . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2016 . - 298tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05888, PD/VT 05889, PM/VT 08221, PM/VT 08222
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.4
 • 5 Thiết kế cung cấp điện cho công ty TNHH công nghiệp nhôm Thành Long / Nguyễn Thanh Phong; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 60tr. ; 30cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14315, PD/TK 14315
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Trang trí hệ động lực tàu thuỷ/ Nguyễn Thanh Phong chủ biên . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995 . - 196 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: HDLTT 0001-HDLTT 0032, Pd/vt 00711, Pd/vt 00712, Pm/vt 02032-Pm/vt 02034
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :