Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điều khiển DFIG làm chức năng máy phát đồng trục trong trạm phát điện tàu thủy dựa trên nguyên lí hệ phẳng / Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Tiến Ban . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.41-46
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc tựa theo từ thông Rotor với phương pháp điều chế vector không gian / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 84tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00377
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 3 Điều khiển Feedforward bám mômen của máy phát dị bộ nguồn kép sử dụng năng lượng gió / Nguyễn Đình Thắng; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01132
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Điều khiển tốc độ diesel trạm phát điện tàu thủy / Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Tiến Ban . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.53-57
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Điều khiển trạm phát điện tàu thuỷ / Nguyễn Tiến Ban . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 57-62
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 . - 368tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03542, PD/VT 04855, PD/VT 06237, PD/VT 06290, PD/VV 04425, PM/VT 05835, PM/VT 05961
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Hệ thống năng lượng tàu Diamond Falcon. Đi sâu tính toán lựa chọn các khí cụ tiêu biểu cung cấp năng lượng và bảo vệ trên bảng điện chính / Nguyễn Long Hải; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07477, PD/Tk 07477
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Mái trường đại dương 2 / Nguyễn Tiến Ban, Trịnh Đình Bích, Nguyễn Quang Biểu,.. . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 . - 147tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05706, PD/VV 05707, PM/VV 04700-PM/VV 04702
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 9 Máy phát điện dị bộ nguồn kép không chổi than / Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Đức Minh . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.36-40
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Nghiên cứu bộ điều khiển phẳng cho động cơ điện một chiều / Vũ Tiến Mạnh; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01139
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 11 Nghiên cứu chế tạo hệ thống tay chuông truyền lệnh sử dụng vi điều khiển / Lương Tiến Sơn; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01040
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 12 Nghiên cứu chế tạo mô hình thiết bị gắp đĩa CD sử dụng động cơ bước / Đào Thế Anh; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 141 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01072
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 13 Nghiên cứu đề xuất hệ ổn định tốc độ phù hợp phục vụ việc đóng mới trong công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà / Nguyễn Xuân Tiến; Nghd.: TS Nguyễn Tiến Ban . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01492
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 14 Nghiên cứu hệ điều khiển ổn định tần số máy phát điện đồng trục - biến tần trên tàu thủy / Vũ Hà Việt; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00894
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu hệ thống máy phát đồng trục - biến tần gián tiếp trên tàu thuỷ / Nguyễn Thị Hoàn; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 69 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00780
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống trạm phát điện tàu thủy / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: Thân Ngọc Hoàn , Nguyễn Văn Liễn . - H. : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004 . - 164tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00007
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000007%20-%20NGUYEN%20TIEN%20BAN-10p.pdf
 • 17 Nghiên cứu Neuro Fuzzy điều khiển nhiệt độ lò nung / Đỗ Anh Dũng; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 146 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00892
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật bộ điều khiển hệ diesel-Generator trạm phát điện tàu thủy / Phạm Khắc Thành; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 57 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01222
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 19 Nghiên cứu thiết kế máy cắt ống nhựa tự động có khâu đồng tốc / Nguyễn Công Luyên; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01133
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 20 Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển tốc độ máy chính tàu thủy / Đoàn Thanh Đức; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01239
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giao diện hệ thống với nhánh điều khiển đốt lò nung nhà máy xi măng Hải Phòng / Phan Thanh Hải; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01147
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 22 Nghiên cứu, chế tạo bộ tự động phân chia công suất tác dụng cho các máy phát điện đồng bộ công tác song song / Nguyễn Đức Thuần; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 81 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00940
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 23 Thiết kế chế tạo thử kit thực hành điều khiển PID số cho động cơ DC kết nối máy tính phục vụ giảng dạy kỹ thuật / Nguyễn Đình Chung; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 116 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01218
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 24 Thiết kế kỹ thuật bộ điều khiển giám sát cho trạm phát điện sự cố tàu thủy sử dụng vi điều khiển / Nguyễn Hữu Hưng; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01314
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 25 Thiết kế và chế tạo thử mô hình máy pha trộn dung dịch tự động / Đặng Trọng Hưng; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01127
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 26 Tổng quan về điều khiển, giám sát. Nghiên cứu module chuẩn giao tiếp giữa cảm biến thông thường và trung tâm xử lý tín hiệu trong các hệ thống điều khiển giám sát / Vũ Quốc Đạt; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 70tr. ; 30cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07492, Pd/Tk 07492
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Tổng quan về giám sát chất lỏng, đi sâu hệ thống Tank Radar / Nguyễn Văn Đức; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 82tr. ; 30cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07509, Pd/Tk 07509
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Trạm phát điện tàu 700TEU. Đi sâu nghiên cứu việc điều khiển phân chia công suất trong trạm phát điện tàu thủy hiện đại / Nguyễn Huy Tùng; Nghd.:TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - 111tr. ; 30cm + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08289, Pd/Tk 08289
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Ứng dụng kỹ thuật ghép nối máy tính trong xây dựng các trò chơi trên truyền hình / Phan Mạnh Cường; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 107 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00736
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.39
 • 1
  Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :