Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình vật lý đại cương. T.1 / Nguyễn Thế Hưng (ch.b); Nguyễn Ngọc Khải, Phạm Đồng Bằng, Nguyễn Trọng Tâm . - Hải Phòng : Nxb Hàng Hải, 2019 . - 156tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07475, PM/VT 10028
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 2 Nghiên cứu tổng quan vật liệu nano lỏng trong hấp thụ năng lượng mặt trời / Nguyễn Trọng Tâm, Nguyền Thị Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 35tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00730
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 3 Tìm hiểu chất lỏng chứa thành phần Nano Cacbon trong hấp thụ năng lượng mặt trời / Nguyễn Trọng Tâm . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 27tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01145
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 4 Tìm hiểu chế tạo chất lỏng nano chứa ống nano nền ethylene glycol và nghiên cứu khả năng hấp thụ nhiệt mặt trời / Nguyễn Trọng Tâm, Nguyễn Thị Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00959
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :