Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 400 sơ đồ kế toán tài chính/ Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 2001 . - 372 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01578, Pd/vt 01579
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Công chủ biên . - H : Lao động, 2008 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05833
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 3 Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Công, Đinh Mai Hương, Nguyễn Việt Hùng . - H : Lao động, 2010 . - 159 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03309-PD/VV 03314
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 4 Giáo trình phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn Văn Công . - H. : Giáo dục, 2010 . - 347 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04797, PD/VT 04798, PM/VT 06683-PM/VT 06685
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 5 Giáo trình phân tích kinh doanh / Nguyễn Văn Công chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 348 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04813, PD/VT 04814, PM/VT 06659-PM/VT 06661
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 6 Giáo trình phân tích kinh doanh / Nguyễn Văn Công chủ biên . - H. : Kinh tế quốc dân, 2009 . - 342tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 02975
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 7 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập - bài giải kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007 . - 428tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03128-Pd/vt 03132
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 8 Kế toán doanh nghiệp lý thuyết bài tập mẫu và giải / Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 2000 . - 327 tr; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02344, Pd/vv 02345, Pm/vv 01901-Pm/vv 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 9 Kế toán doanh nghiệp trong kinh tế thị trường/ Đại học kinh tế quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên . - In lần thứ 3 đã sửa đổi bổ sung. - H.: Thống kê, 1997 . - 489 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01555, Pd/vv 01556, Pm/vv 00695
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 10 Kế toán doanh nghiệp trong kinh tế thị trường/ Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 1998 . - 472 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01958
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 11 Kế toán doanh nghiệp. Lý thuyết - Bài tập mẫu và bài giải / Nguyễn Văn Công . - In lần thứ 12. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008 . - 464tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00232-Pd/vv 00236
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 12 Kế toán doanh nghiệp. Lý thuyết-Bài tập mẫu và bài giải / Nguyễn Văn Công . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 512tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: KTLB 0001-KTLB 0150, Pd/vv 00183, Pd/vv 00184, Pm/vv 03824, Pm/vv 03825, SDH/Vv 00367
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 13 Lập quy trình công nghệ cho tàu chở xi măng 15000 DWT tại công ty CNTT Bạch Đằng / Nguyễn Văn Công; Nghd.: Nguyễn Văn Hân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 186 tr.; 30 cm + 11 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16014, PD/TK 16014
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 14 Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính/ Nguyễn Văn Công, Nguyễn Năng Phúc . - H.: Tài chính, 2001 . - 412 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01580, Pd/vt 01581
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Lý thuyến hạch toán kế toán/ Đặng Thị Loan, Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Đông chủ biên . - H: Tài chính , 2002 . - 364 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02681, Pd/vv 02682, Pm/vv 02613-Pm/vv 02615
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 16 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công chủ biên ; Nguyễn Thanh Quý biên soạn . - H. : Tài chính, 1999 . - 444tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01232, Pm/vt 03179
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 17 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công chủ biên . - H. : Tài chính, 2001 . - 436tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01582, Pd/vt 01583
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 18 Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm phát triển thị trường cho công ty TNHH Anpha / Nguyễn Văn Công; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02594
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Phân tích hoạt động kinh doanh/ Nguyễn Văn Công; Đặng Thị Loan biên tập . - H.: Giáo dục, 1992 . - 122 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00850
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Tăng cường hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Văn Công; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02823
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Thiết kế bản vẽ thi công luồng tàu và hệ thống báo hiệu an toàn hàng hải luồng sông Cấm - Hải Phòng cho tàu 30.000 T / Nguyễn Văn Công; Nghd.: Ths. Hoàng Hồng Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 184 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10898, PD/TK 10898
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Thiết kế bản vẽ thi công triền tàu 1.000 DWT Dự án nâng cấp Xí nghiệp đóng tàu Công ty vận tải thuỷ Cần Thơ / Nguyễn Văn Công; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Bích Thảo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 125 tr. ; 30 cm + 16 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07975, PD/TK 07975
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Thiết kế động cơ diesel theo mẫu động cơ HANSIN LH46LA lập và quản lý dự án chế tạo chốt piston và xecmang động cơ. / Nguyễn Văn Công; Nghd.: Đặng Hà Dương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 88 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13452, PD/TK 13452
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 24 Thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 7000 tấn, lắp máy AKASAKA A45S / Nguyễn Văn Công, Lê Sỹ Minh; Nghd.: Bùi Thị Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 98tr. ; 30cm + 06BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17781, PD/TK 17781
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 25 Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình lỷ lệ 1 : 2000 khu vực Hoóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Công; Nghd.: Ths. Đỗ Hồng Quân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 183 tr. ; 30 cm + 15 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08498, PD/TK 08498
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Tìm hiểu bài toán xác định số hiệu chỉnh la bàn sử dụng phương pháp thiên văn / Lương Thành Duy, Nguyễn Văn Công, Phạm Văn Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sướng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 38tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18611
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 27 Trao đổi về phương pháp kế toán vốn góp của chủ sở hữu trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành / Nguyễn Văn Công . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số133, tr. 23-26
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :