Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của hiệp định VKFTA đến ngành thủy sản của Việt Nam và dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Diệu Linh, Đào Thị Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Ảnh hưởng của viêc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường ASEAN / Ngô Hồng Dinh; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16334
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may / Phạm Thùy Dung; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16329
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên đại học chính quy khoa kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00932
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 5 Cơ hội và thách thức của nghành nông nghiệp Việt Nam sau khi hiệp định TPP đàm phán thành công. / Trần Thị Thu Hương; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14861
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Cơ hội và thách thức từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với xuất khẩu rau quả Việt Nam sang EU / Nguyễn Thị Kiều Anh; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16298
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Dự báo một số tác động của hiệp định TPP đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những năm tới / Đỗ Thị Thùy Trang; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16330
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Đánh giá một số hoạt động kinh tế đối ngoại tại Hải Phòng giai đoạn 2015-2018 / Bùi Hoàng Cao Nguyên, Nguyễn Minh Hiển, Lý Ngọc Hà; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18387
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Đánh giá sự phát triển hợp đồng quyền chọn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Eximbank / Phạm Thị Mai Phương; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14991
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên Minh Châu Âu với ngành hàng dệt may giai đoạn 2018 - 2020 / Lê Ngọc Sen, Trần Thị Như Ngọc, Lê Thị Phú; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17266
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu quả đậu bắp sang thị trường Nhật Bản trong những năm gần đây / Đoàn Thị Duyên, Phạm Ngọc Lan, Phạm Thị Bích; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 48tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17869
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Giải pháp hoàn thiện quy trình xử lý chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi nhánh công ty TNHH dịch vụ Hàng hải JARDINE tại Hải Phòng / Luyện Thị Thúy Quỳnh; Nghd: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 63tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12961
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Hàng rào kỹ thuật đối với cá da trơn nhập khẩu vào Mỹ và giải pháp đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam / Vũ Thị Hòa, Lê Thị Minh Huệ, Hoàng Thị Thúy Linh; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17838
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Hệ điều hành Windows NT/ Nguyễn Văn Hùng, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Quang Hà . - H.: Giao thông vận tải, 1999 . - 708 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01320, Pm/vt 03366-Pm/vt 03369
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.26
 • 15 Lập quy trình công nghệ cho tàu hàng 13.050 tấn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: Th.S Đỗ Quang Quận . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 198 tr. ; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12399, PD/TK 12399
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 16 Lập quy trình lắp dựng cần trục trên tàu sức nâng 40 T / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: Ths. Nguyễn Lan Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 110 tr. ; 30 cm + 07 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08812, PD/TK 08812
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 17 Một số biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động du lịch tại Quần đảo Cát Bà - Hải Phòng / Nguyễn Văn Hùng; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03029
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số đề xuất đối với hoạt động đưa người lao động nam giới Việt Nam đi làm việc tại Malaysia giai đoạn 2013-2018 / Nguyễn Thúy An, Trần Diệu Linh, Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18403
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận tại Công ty TNHH Thương mại Đại Nam / Nguyễn Ngọc Huyền, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Thu; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 44tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18386
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông / Nguyễn Thị Giang, Tống Thị Nga, Phạm Thị Hồng Nhung; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17270
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Nghiên cứu bán phá giá hàng hóa nhập khẩu tại thị trường Việt Nam / Vũ Đức Mạnh; Nghd: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 69tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12946
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển của máy nén khí ZU22 / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: Hoàng Xuân Bình, Vũ Thị Thu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 53tr. ; 30cm+ 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14329, PD/TK 14329
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý hoạt động lập quy trình khai thác và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của động cơ DAIHATSU 8DK20 - 20 / Nguyễn Chước Long, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Mạnh Phường; Nghd.: Đoàn Tân Rường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17566
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 24 Nghiên cứu thực trạng hoạt động nhập khẩu ca văn phòng đại diện công ty TNHH KINTETSU WORLD EXPRESS Việt Nam tại Hải Phòng / Trịnh Thị Linh, Vũ Thị Mai Linh, Đinh Thị Bảo Trâm; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 44tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18389
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Nghiên cứu tính toán thiết kế bộ lọc khí thải cho các động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ. / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: TS. Nguyễn Trí Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01919
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 26 Nghiên cứu tổng quan về các hệ thống bơm chất lỏng - thiết kế tự động hóa trạm có nhiều bơm / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.; PGS.TS Hoàng Xuân Bình, Nguyễn Văn Tiến . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 71 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11166, PD/TK 11166
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Nghiên cứu về trạm phát điện hãng Taiyo. Đi sâu khai thác hoạt động của trạm phát điện mô phỏng thuộc dự án Jica / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: Đào Minh Quân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15533, PD/TK 15533
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Nghiên cứu xác định vị trí tối ưu cho các bộ bù dọc điều khiển bằng thyristor trên lưới điện truyền tải. / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: PGS.TS.Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2013 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01618
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 29 Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động tính chọn ổ lăn tiêu chuẩn / Nguyễn Văn Hùng; Nghd. TS. Đào Ngọc Biên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01257
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 30 Nghiên cứu, chỉnh định và đưa vào khai thác bộ biến tần Jica phục vụ giảng dạy và đưa vào thí nghiệm / Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Hiệp, Dương Minh Hòa; nghd.: Lê Văn Tâm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17430
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2
  Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :