Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình C++ lý thuyết và bài tập/ Nguyễn Văn Hoài . - H.: Giáo dục, 1999 . - 689 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02151, Pm/vv 01632
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.13
 • 2 Lập quy trình bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu và phân phối khí họ động cơ IVECO N-ENT M- trong điều kiện khai thác ở Việt Nam. / Nguyễn Văn Hoài, Đặng Thanh Tùng, Đỗ Minh Phong . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 47tr. ; 30 cm, +01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00232, NCKH 00425
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo trì họ động cơ IVECO N40 ENT M trong điều kiện khai thác ở Việt Nam / Nguyễn Văn Hoài; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02189
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :