Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 162 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 591 tr.; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03138-Pd/vt 03142
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.7
 • 2 Ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc / Nguyễn Minh Thắng; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 75tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01740
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Ảnh hưởng của nền đất yếu đến quá trình tính toán thiết kế và khai thác sử dụng công trình bến bệ cọc cao / Nguyễn Văn Ngọc . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.51-55
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 4 Bài giảng nguyên lý kinh tế vi mô / Nguyễn Văn Ngọc . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 563 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03133-Pd/vt 03137
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 5 Chung cư Bảo Long - Hà Nội / Phạm Văn Tuấn; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Văn Ngọc, Ths. Nguyễn Xuân Lộc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 203 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09599
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 6 Công trình bến / Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Nxb Hàng hải, 2016 . - 340tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06937, PM/VT 09327
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Công trình biển cố định / Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2014 . - 217tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: GT/CTT001 0001-GT/CTT001 0166, PD/VT 05727-PD/VT 05731, PD/VT 06244, PD/VT 06245, PD/VT 06978-PD/VT 06980, PM/VT 08016-PM/VT 08020, PM/VT 08556, PM/VT 08557, PM/VT 09414-PM/VT 09416
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Công trình thuỷ công trong nhà máy đóng tàu thủy và sửa chữa tàu thuỷ / Phạm Văn Thứ; Nguyễn Văn Ngọc hiệu đính . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng Hải, 1999 . - 204tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: CTTC 00001-CTTC 00055, PD/VT 06336-PD/VT 06338, PM/VT 08599, PM/VT 08600
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Cơ học kết cấu: 1991-2018 : Đề thi-đáp án-thang điểm / Nguyễn Mạnh Yên ch.b; Phạm Đình Bà, Dương Văn Thứ, Nguyễn Văn Ngọc,.. . - H. : Xây dựng, 2018 . - 208tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06153, PD/VT 06154, PM/VT 08495, PM/VT 08496
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 10 Đánh giá độ bền mỏi của công trình biển thép tại Việt Nam theo phương pháp cơ học phá huỷ / Phạm Duy Hoàng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 163 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00703
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Đánh giá độ tin cậy ổn định của mái dốc nền công trình giao thông đường bộ / Đỗ Đức Thịnh; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải; 2010 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01010
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới công trình thủy và đề xuất biện pháp giảm thiểu / Nguyễn Văn Ngọc . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.69-73
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Đánh giá tổn thất mỏi công trình biển trọng lực bê tông theo phương pháp tổn thất tích luỹ / Lê Thị Mai; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 111tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01641
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Đánh giá tổn thất mới của các công trình biển trọng lực bằng bê tông cốt thép / Nguyễn Văn Ngọc; Nghd.: Phạm Khắc Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2001 . - 224tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00003
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000003%20-%20NGUYEN%20VAN%20NGOC-10p.pdf
 • 15 Đánh giá, nghiên cứu tình trạng hư hỏng và biện pháp thi công sửa chữa bê tông cốt thép trong các công trình bến cảng. / Nguyễn Văn Luyến; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01293
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 16 Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng / Trần Ngọc Huy; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01930
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 17 Giải pháp kết cấu mới công trình đê biển tại vùng địa chất yếu / Nguyễn Văn Ngọc . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.31-35
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Giải pháp kết cấu mới đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng / Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.46-49
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Kĩ thuật nén video công nghệ H.264 / Nguyễn Văn Ngọc ; Nghd: Lê Quốc Vượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13317, PD/TK 13317
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Một số đề xuất lựa chọn kết cấu cọc hợp lý trong móng công trình thủy công / Nguyễn Văn Ngọc . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.16-19
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 21 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướ tại ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng / Lê Văn Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02184
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Nâng cao chất lượng lập dự án, thiết kế là nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Văn Ngọc . - 2010 . - tr.3-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 23 Nâng hạ thuỷ tàu bằng đệm khí = Ship launching or upgranding rilying on air-lays / TS. Nguyễn Văn Ngọc . - 2007 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 21-28
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 24 Nghiên cứu áp dụng xử lý nền đất yếu bằng chất tải trước kết hợp thoát nước bằng bấc thấm khi xây dựng bãi sau bến công trình cảng / Nguyễn Văn Mạnh; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải; 2010 . - 120 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01015
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến lựa chọn kết cấu và tính toán công trình bến bệ cọc cao / Nguyễn Việt Anh; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 tón tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00828
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Nghiên cứu ảnh hưởng của nền đất yếu đến tính toán thiết kế và khai thác sử dụng công trình bến / Đặng Hồng Dương; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 87 tr. ; 30 cm + Phụ lục
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01154
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Nghiên cứu ảnh hưởng của nền đất yếu đến việc lựa chọn kết cấu cống hợp lý trong điều kiện Việt Nam / Hoàng Văn Đông; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 120 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00664
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lựa chọn kết cấu, bố trí nền cọc trong công trình bến bệ cọc cao đối với việc phân bố nội lực trong công trình / Phạm Ngọc Hùng; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 147tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01840
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường biển đến các công trình khu vực Trường Sa và một số giải pháp khắc phục / Nguyễn Tân; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01631
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý công trình kè bảo vệ bờ sông / Mai Xuân Chính; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02163
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 162 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :