Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 291 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên. / Nguyễn Ngọc Khánh; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01879
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh hải Dương / Hồ Thị Hiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả trồng keo lai trên địa bàn thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương / Phạm Thị Lan; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02906
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hạn chế gian lận thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại cục hải quan Hải Phòng / Đinh Anh Quân; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01367
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát hải quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh / Phạm Hồng Hải; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03949
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự chi nhánh cảng Chùa Vẽ-Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Dương Quang Đăng ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch / Phạm Thị Thu Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03865
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tại quận Ngô Quyền / Vũ Thị Phương Liên ; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03732
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công của trường THCS Đà Nẵng Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Trần Thị Cẩm Nhung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02035
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Dương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03538
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thủ tục hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của cục hải quan Tp Hải Phòng / Nguyễn Thị Hương Ly; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03512
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý về chi ngân sách tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / Trương Tiến Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03541
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc / Đào Thị Thảo; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02490
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương / Lê Thị Mai Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03729
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần công trình đô thị Hải Phòng / Chu Đức Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03602
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02087
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Tổng công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) / Lê Phúc Hùng Anh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 109tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03663
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Phạm Tuấn Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03589
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp hoàn thiện hoạt động kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Minh Nguyệt; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03827
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với quỹ đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Vũ Lương Thành ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03113
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Hoàng Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03440
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02825
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Trương Tùng Lâm; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02702
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao chất lượng giám định hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ cho các công ty bảo hiểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 26 Biện pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội-chi nhánh Hải Phòng (MB Hải Phòng) / Phạm Minh Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty xuất khẩu lao động Hàng Hải Vinalines / Nguyễn Thị Phương Nhung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hóa chất PTN / Phạm Thị Minh Hải; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020 / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02006
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển của công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long / Trần Anh Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03608
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Tìm thấy 291 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :