Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho công ty TNHH Song Hoàng / Phạm Thị Hậu.; Nghd.; Ths. Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12232
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương ở xí nghiệp xếp dỡ container cảng Hải Phòng / Nguyễn Xuân Hưởng; Nghd.:PGS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1997 . - 93 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00001
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.2
 • 3 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định và vốn cố định tại công ty cổ phần Hòa Anh / Nguyễn Thị Thùy; Nghd.: Th.S Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12212
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thanh Chương / Nguyễn Thị Điểm.; Nghd: Ths. Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12312
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng 18A / Nguyễn Thái Hà; Nghd.: Th.S Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12211
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 6 Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp vận tải biển / Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng : Trường Đại học hàng Hải, 1999 . - 163 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 03165, PD/VV 03397, PHKT 0001-PHKT 0040, PHKT 0053
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 7 Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp vận tải biển / Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng : Trường Đại học hàng Hải, 1996 . - 163tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PHKT 0041-PHKT 0052
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 8 Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần container Việt Nam năm 2008 / Phạm Thị Lệ; Nghd.: Ths. Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 138 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08122
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 9 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần INLACO Hải Phòng và dự đoán biến động giá cổ phiếu của công ty trong thời gian tới / Bùi Quang Anh; Nghd.: Ths.Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 132 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07303
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Phân tích tình hình tài chính năm 2009 của công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco / Nguyễn Vân Khánh; Nghd.: TS Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09167
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :