Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh . - H. : Trường Kinh tế quốc dân, 1999 . - 279 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 03582
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 2 Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn, Trương Giêu . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 . - 126tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05696
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 3 Bài tập xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh / Nguyễn Cao Văn (c.b), Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ . - Tái bản lần thứ 5, có sửa đổi bổ sung. - H : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013 . - 258tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04678
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 4 Bài tập xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh / Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ . - Tái bản lần thứ tư, có sửa chữa bổ sung. - H : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 . - 258 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03317, PD/VV 03403, PM/VV 04679
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 5 Bài tập xác suất và thống kê toán/ Nguyễn Cao Văn, Trương Giêu,.. . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 204 Tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00010, Pd/Vv 00011, Pd/vv 02305, Pd/vv 02306, Pd/Vv 03166, Pm/vv 02996-Pm/vv 03004, Pm/vv 03591, Pm/vv 03894, Pm/vv 03895
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 6 Bài tập xác xuất và thống kê toán/ Nguyễn Cao Văn . - Hà Nội: Giáo dục, 2002 . - 232 tr; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02900-Pd/vv 02902, Pm/vv 02698, Pm/vv 02699, Pm/vv 03611
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 7 Giáo trình lý thuyết xác suất thống kê toán/ Nguyễn Cao Văn, Nguyễn Đình Cử . - H.: Thống kê, 1991 . - 288 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00877
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 8 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn . - H. : Thống kê, 2005 . - 663 tr. : In lần thứ 2 ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00012, PD/VV 03316, Pm/vv 03793, Pm/vv 03794
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 9 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn (c.b), Trần Thái Ninh . - In lần thứ tư, có sửa chữa. - H : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 639tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03318, PD/VV 03400-PD/VV 03402, PD/VV 05692, PD/VV 05693, PM/VV 04677
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 10 Lý thuyết xác suất và thống kê toán: hướng dẫn ôn tập lý thuyết và giải bài tập : Dùng cho các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh / Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh . - H. : Tài chính, 2009 . - 352tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05671, PD/VV 05672, PM/VV 04680, PM/VV 04681
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 11 Marketing quốc tế/ Nguyễn Cao Văn chủ biên . - H.: Giáo dục, 1999 . - 226 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02201, Pd/vv 02202, Pm/vv 01672-Pm/vv 01674
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 12 Nghiên cứu xây dựng website đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam dựa trên hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Drupal / Nguyễn Cao Văn, Nguyễn Tuyết Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 41 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00554
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 13 Ứng dụng siêu dữ liệu trong thiết kế báo biểu của trường Đại học hàng hải Việt nam / Nguyễn Cao Văn; Nghd.: Trần Thị Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02199
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 14 Xây dựng bộ siêu dữ liệu ứng dụng để tự động tạo các báo cáo thống kê kết xuất với cơ sở dữ liệu / Trần Thị Hương, Nguyễn Cao Văn . - 34tr. ; 30cm+ 01TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00331
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 15 Xây dựng cổng thông tin quảng bá du lịch Hải Phòng / Nguyễn Cao Văn; Nghd.: Phạm Tuấn Đạt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2010 . - 121 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10123
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :