Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Bình Phước / Nguyễn Thị Kim Loan ; Nghd.; Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03148
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Hoàng Bảo Trung, Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00567, NCKH 00568
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Kỹ năng biên mục & phân loại. Cataloging and classification / Lois Mai Chan; Người dịch: Phạm Thị Thanh,...; Hiệu đính: Nguyễn Thị Kim Loan . - H. : Thế giới, 2014 . - 780 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04808
 • Chỉ số phân loại DDC: 025.3
 • 4 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu của Công ty TNHH Vận tải biển Tân Việt Phúc, Quý II năm 2017 / Phạm Thị Hoa, Đoàn Thị Hiền, Hà Thị Thu Huyền, Đào Thị Mai; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 111tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17206
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Một số biện pháp cải thiện hoạt động xuất khẩu văn phòng phẩm ra thị trường quốc tế tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hải Phòng / Đặng Minh Duy, Ngô Hữu Đông, Phạm Tư Hùng; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18409
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cảng Vật Cách. / Nguyễn Văn Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014 . - 115 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12918
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Nghiên cứu hoàn thiện đầu tư thiết bị xếp dỡ cho xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng-Hải Phòng / Lê Sơn Tùng, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00325
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Nghiên cứu một số vấn đề vận tải container ở Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Loan ;Nghd.:Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1997 . - 80 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00003
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Nghiên cứu quá trình sản xuất can nhựa NISSAN 4L Black tại công ty TNHH Vân Long / Lê Thị Hương, Vũ Thị Hương, Phạm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Huyền; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17262
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Nghiên cứu quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nguyên container tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Châu Á - Thái Bình Dương / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lãnh Thị Chinh, Đỗ Thị Hậu; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17225
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam / Đỗ Thị Chinh, Trần Thị Hướng, Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18394
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Phân tích chuỗi cung ứng của công ty cổ phần may Việt Tiến / Trần Thị Lệ Vân, Nguyễn Thị Lan, Lô Thị Quế; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18012
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Phân tích chuỗi cung ứng của Vinamilk và TH True milk / Trần Thị Thảo, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Quang Huy; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Logistics: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18021
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV vật tư - vận tải và xếp dỡ - Vinacomin năm 2012 - 2013. / Nguyễn Thị Quỳnh Anh; Nghd.: Th.s Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 108 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12925
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải lô hàng giày dép xuất khẩu tại công ty TNHH giày dép Bách Năng Quảng Ninh quý II năm 2018 / Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Văn Đức, Ngô Thị Mai Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17874
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :