Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lập quy trình sửa chữa máy nâng chạc phía trước FG155HT-20 / Nguyễn Xuân Bách; Nghd.: Bùi Đức Thức . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 160 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07643, PD/TK 07643
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người sử dụng phương pháp LPQ / Nguyễn Xuân Bách ; Nghd.: Nguyễn Hữu Tuân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 50tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03242
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 3 Thiết kế đồng hồ số bằng vi điều khiển / Đỗ Đức Hải, Vũ Viết Luận, Nguyễn Trung Quynh, Quách Văn Duy, Nguyễn Xuân Bách; Nghd.: Nguyễn Đình Thạch . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17476, PD/TK 17482
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Thiết kế hệ thống động lực tàu dầu 14000 DWT / Nguyễn Xuân Bách; Nghd.: Nguyễn Việt Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 124 tr.; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17013, PD/TK 17013
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Tổng quan về cảm biến đo vị trí và dịch chuyển. Đi sâu xây dựng mô hình đo vị trí và dịch chuyển dùng cảm biến quang / Nguyễn Xuân Bách; Nghd.: Ths. Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 88 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11134, PD/TK 11134
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Xây dựng website giới thiệu và bán hàng trực tuyến cho công ty TNHH Huy Hoàng / Nguyễn Xuân Bách; Nghd.: Lê Hoàng Dương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13834
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :