Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Assesstment of Business operation of Koden company - Hai Phong Representative / Nguyen Duc Tien; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16647
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Đức Tiến; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu hàng 3030 tấn lắp máy MAN B&W K6V66/45 / Nguyễn Đức Tiến; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 99 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07700, PD/TK 07700
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 4 Tổng quan về hệ thống cầu dẫn và cửa kín nước trên tàu chở 4.900 ô tô. Nghiên cứu phương án xây dựng chương trình điều khiển / Nguyễn Đức Tiến; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 91 tr. ; 30 cm + 06 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09516, PD/TK 09516
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :