Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Assessment on business operation of bonded warehouse tradimexco / Nguyen Thu Nga; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18133
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 2 Đánh giá hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Super Speed Logistics / Nguyễn Thu Ngân, Đỗ Thị Ngọc Ly, Lê Thủy Mỵ Châu; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18031
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :