Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Dòng chảy gió vùng duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Minh . - 2008 // Tạp chí Khí tượng thủy văn, Số 566, tr. 26-29
 • Chỉ số phân loại DDC: 551
 • 2 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNHH Giao nhận Toàn cầu PEGASUS Hải Phòng / Nguyễn Thành Đạt, Vũ Thị Minh Huyền, Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18462
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 3 Hướng dẫn khai thác hệ thống SUB-BRIDGE SIMULATOR tại phòng mô phỏng lái tàu / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Trần Văn Lượng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15345
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Lập QTCN cho tàu hàng 13050 DWT tại Công ty CNTT Phà Rừng / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Hoàng Trung Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 107tr. ; 30cm+ 09BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14194, PD/TK 14194
 • Chỉ số phân loại DDC: 23.82
 • 5 Lập quy trình công nghệ cho tàu hàng rời 34000 DWT tại công ty CNTT Phà Rừng / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Nguyễn Gia Thắng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 127tr. ; 30cm+ 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14199, PD/TK 14199
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Lập quy trình công nghệ tàu chở xi măng 15.000 T tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Ths. Nguyễn Văn Hân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 132 tr. ; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10342, PD/TK 10342
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Lập quy trình lắp ráp hệ trục tàu hàng 56000 tấn / Nguyễn Văn Minh; Nghd: ThS Bùi Đức Tám . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 119 tr. ; 30 cm+ 07 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09684, PD/TK 09684
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý của công ty TNHH văn phòng phẩm quốc tế / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03610
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nghiên cứu chế tạo mảng hạt nano silica có trật tự hai chiều không xếp khít trên đế silic và ứng dụng làm mặt nạ ăn mòn tạo mảng nano conic có trật tự / Nguyễn Văn Minh, Vũ Thị Trà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 14tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00961
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 10 Nghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu của Radar / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Phạm Văn Phước . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02142
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Nghiên cứu module BS-3 trong phòng thí nghiệm. Xây dựng module đo áp suất / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: TS Trần Sinh Biên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 68 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12122, PD/TK 12122
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Nghiên cứu phủ đơn lớp hạt Nano Silica xếp khít trên đế Silic / Nguyễn Văn Minh, Vũ Thị Trà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 26tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00737
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 13 Nghiên cứu ứng dụng quản lý thông tin phẳng theo quy trình mô hình thông tin kỹ thuật số (BIM) trong thiết kế và quản lý giảm sát xây dựng công trình / Nguyễn Thiện Thành, Nguyễn Văn Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00922
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 14 Recommendations for improve activities in the process of negotiation and signing contract to export quick lime in An My Duc trading joint stock company / Nguyen Van Minh; Nghd.: Vu Thanh Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15412
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Thiết kế hệ thống lái tàu chở nhựa đường 3000 tấn / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Nguyễn Mạnh Thường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 77tr. ; 30cm+ 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14105, PD/TK 14105
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 16 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Mai Linh- Từ Liêm - Hà Nội / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Lê Văn Cường, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 215 tr. ; 30 cm. + 17 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12452, PD/TK 12452
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 17 Thiết kế bản vẽ thi công khách sạn Lam Kinh - Thanh Hóa. / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Văn Thứ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 245 tr; 30cm+ 14BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14786, PD/TK 14786
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 18 Thiết kế hệ thống phân loại hoa quả bằng xử lý ảnh / Đặng Thanh Bình, Nguyễn Văn Minh, Hoàng Thanh Hải; Nghd.: Trần Thi Phương Thảo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 34tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18757
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Thống kê công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMP / RON S.KENETT, SHELEMYAHU ZACKS . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2016 . - 668tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07468, PD/VT 07469, PM/VT 09867-PM/VT 09869
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Tính toán lựa chọn tàu lai, dây lai phục vụ quá trình lai kéo trên biển. / Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Ths. Trần Quốc Chuẩn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014 . - 54 tr. ; 30 cm. + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13812
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 21 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ thiên chúa giáo trong di sản kiến trúc Pháp tại Hải Phòng / Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thiện Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00925
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 22 Xây dựng mô hình điều khiển chỉnh lưu một pha sử dụng Thyristor / Hà Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Minh ; Nghd.: Đặng Hồng Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17487
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :