Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Evaluating the human resources management in Vietnam container shipping joint stock company / Nguyen Yen Linh; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16600
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :