Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 101 helpful hints for IELTS: Academic module / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 175tr. ; 28cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07839, PNN 01360-PNN 01364, PNN/CD 01360-PNN/CD 01362
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/PMVT%2007839%20-%20101%20Helpful%20Hints%20for%20IELTS.pdf
 • 2 101 helpful hints for IELTS: General training module / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 175 tr. ; 28 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07838, PM/VT CD07838, PNN 01365-PNN 01369, PNN/CD 01365, PNN/CD 01366
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 202 useful exercises for IELTS / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 128tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07837, PNN 01370, PNN 01371
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/PMVT%2007837%20-%20202%20useful%20Exercises%20for%20IELTS.pdf
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :