Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo bỗi dưỡng viên chức tại Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Hải Dương / Phùng Thị Phương Thảo; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02901
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Thiết kế tàu kéo hoạt động tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng lắp máy 2 máy, công suất mỗi ngày 1000 CV / Phùng Thị Phương Thảo; Nghd.: Ths. Trần Văn Duyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 118 tr. ; 30 cm + 05 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 09387, PD/TK 09387
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :