Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Phùng Thị Thiện;Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 75 tr.; 29 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00120
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :