Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi cục thuế huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng / Phạm Ngọc Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03382
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :