Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 48 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp đảm bảo an ninh hàng hóa trong container vận tải bằng đường biển cho Việt Nam / Trần Thị Vui; Nghd: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 58tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12969
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty Cổ phần may 10 / Lưu Thị Thu Thủy; Nghd: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 64tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12966
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác kho CFS của công ty cổ phần Container Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16328
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Các biện pháp nâng cao phòng vệ thương mại cho Việt Nam / Nguyễn Thị Hà; Nghd: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 63tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12957
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Australia / Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ngô Minh Nam; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17832
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc / Lê Thị Chinh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Việt Hà; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17263
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam sang Chile / Lê Đức Duy, Đào Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18209
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Châu Á / Nguyễn, Thu Thủy; Nghd: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 57tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12965
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Th.S Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12167
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hải phòng / Nguyễn Thị Thuận; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 72tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12939
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ / Trần Thị Thanh Thúy; Nghd: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 65tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12963
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU khi hiệp định EVFTA có hiệu lực / Đào Mai Chi; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16308
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Cơ hội và thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam khi hiệp định VCUFTA được ký kết / Trần Thị Tuyết; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14893
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Đánh giá hoạt động cung cấp dịch vụ E - Banking tại ngân hàng Thương mại Cổ phần VPBank chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Thúy; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14995
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Đánh giá hoạt động tham vấn trị giá tính thuế tại công ty cổ phần INTERPLUS giai đoạn 2016-2018 / Vũ Hà Linh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18398
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Đánh giá hoạt động tham vấn trị giá tính thuế tại công ty TNHH Tuấn Việt / Đặng Thùy Linh, Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16332
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Đánh giá hoạt động tìm kiếm và chăm sóc khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Comprehensive International Freight Forwarders - Chi nhánh tại Việt Nam / Võ Hồng Khang; Nghd.: Ths. Phạm THị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14958
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan của Việt Nam trong hiệp định ATIGA. / Nguyễn Thị Nghiên; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14988
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Đánh giá tình hình gian lận thương mại qua giấy chứng nhận xuất xứ tại hải quan Việt Nam những năm gần đây / Nguyễn Thị Quỳnh; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14889
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các sản phẩm mây, tre đan của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản / Vũ Kim Anh, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Việt Phương; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17264
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản / Ngô Thị Hồng Thuỳ; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 50tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12940
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Giải pháp giúp trái cây Việt Nam vượt qua các rào cản kỹ thuật để đẩy mạnh xuất khẩu sang EU / Khổng Thị Mai Trang; Nghd.: Th.S Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12199
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam / Bùi Huyền Linh; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 76tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12935
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 24 Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco / Nguyễn Thùy Linh; Nghd.: Th.S Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12246
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB / Nguyễn Thị Thanh Thảo; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14948
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Á Châu PGD Kim Đồng / Nguyễn Thị Thúy; Nghd.: Th.S Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12168
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng: thực trạng và giải pháp / Bùi Thị Thanh Nga, Phạm Thị Thanh Mai, Phan Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00560, NCKH 00561
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp giúp các doanh nghiệp Hải Phòng tham gia vào thị trường AEC có hiệu quả / Trần Hải Việt, Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00930
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 29 Một số biện pháp nâng cao khả năng tự chủ về tài chính của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng / Phạm Thị Phương Mai; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nâng cao năng lực giao tiếp ứng xử của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Lương Thị Kim Oanh, Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00631
 • Chỉ số phân loại DDC: 302
 • 1 2
  Tìm thấy 48 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :