Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá công tác thực hiện tham vấn trị giá tính thuế tại công ty cổ phần giao nhận quốc tế Bến Hải / Vũ Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Tâm, Nguyễn Tú Trinh; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17839
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Lập quy trình sửa chữa lớn bằng gầu vận chuyển Clank ke lên lò nghiền năng suất 120 T/h, chiều cao vận chuyển 25m cho Nhà máy Xi măng Hải Phòng / Nguyễn Thị Tâm; Nghd.: Ths. Phạm Thị Tâm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 149 tr. ; 30 cm + 06 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 08813, PD/TK 08813
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :