Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 75 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cầu tàu 200 DWT và hạ tầng kỹ thuật quản lý công ty Sơn Hải - Bộ Tự lệnh Biên phòng / Nguyễn Thanh Hải; Nghd.: TS. Phạm Văn Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 203 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09869, PD/TK 09869
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 2 Đánh giá chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm thẻ VISA của Ngân hàng Thương mai Cổ phần Quân đội Chi nhánh Hải Phòng / Dương Tùng Lâm, Nguyễn Trần Thùy Dương, Phạm Văn Trung; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18379
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá độ tin cậy khai thác của các công trình bến cảng biển ở Việt Nam / Phạm Văn Trung
  4 Đánh giá một số phương pháp tính toán nước dâng trong bão ở Việt Nam / Hà Xuân Chuẩn, Phạm Văn Trung . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.5-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Hoàn thiện hệ thống quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển / Đỗ Trung Kiên; Nghd.: TS Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 107 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02468
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Lập quy trình công nghệ cho tàu dịch vụ hậu cần nghề cá LS 01 tại công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt nam / Phạm Văn Trung; Nghd.: Ths Vũ Minh Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 156 tr. ; 30 cm. + 11BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13502, PD/TK 13502
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Lập quy trình công nghệ tàu chở etylen 4.500 m3 tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng / Phạm Văn Trung; Nghd.: Ths. Vũ Minh Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 137 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10384, PD/TK 10384
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Nghiên cứu các chỉ số dùng đánh giá công tác thiết kế quy hoạch cảng hiện đại / Phạm Văn Trung, Nguyễn Thị Bạch Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 37tr. ; 30 cm, +01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00385
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa / Phạm Văn Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2016 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00524
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiến Thụy / Vũ Hữu Hiệp; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02669
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.1
 • 11 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các công trình bến cảng biển Việt Nam / Trịnh Duy Thành; Nghd.: TS. Phạm Văn Trung . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01294
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và tình trạng hư hỏng của kết cấu bê tông cốt thép công trình thủy và biện pháp sửa chữa gia cố / Phạm Văn Trung, Đoàn Phạm Tuyển . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.78-81
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam / Đoàn Xuân Đản; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 110 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01633
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng giao thông thông minh cho giao thông đường bộ thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Trung; Vũ Thị Chi; Nguyễn Ngọc Cường . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01110
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 15 Nghiên cứu hiện trạng, quy hoạch và đề xuất giải pháp ứng dụng giao thông thông minh cho giao thông đường thủy / Phạm Thanh Tùng; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03809
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 16 Nghiên cứu một số giải pháp quản lý tiến độ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel / Tô Vân Long; Nghd.: TS Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02457
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 17 Nghiên cứu nâng cấp hệ thống đê biển Bạch Đằng, Huyện Thủy Nguyên / Hoàng Việt Hưng; Nghd.: PGS.TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01447
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Nghiên cứu nguyên lý mô phỏng phao chuyển đổi năng lượng sóng thành năng lượng điện / Phạm Tiến Thành; Nghd.: TS. Phạm Văn Trung . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01295
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Nghiên cứu phân chia khối đổ của đập bê tông trọng lực / Trần Văn Trương; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02218
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Nghiên cứu quy hoạch giao thông vận tải quân Hải An, thành phố Hải Phòng đến năm 2025 / Nguyễn Danh Long; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 104 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02173
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Nghiên cứu quy hoạch nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển của công ty TNHH Damen-Sông Cấm / Phạm Xuân Việt; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 114tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01843
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Nghiên cứu quy hoạch phát triển các tuyến luồng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và giải pháp thực hiện / Nguyễn Thanh Tùng; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02174
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Nghiên cứu tiêu chuẩn thiết kế tính toán, bảo trì và sửa chữa bến cảng, đề xuất tiêu chuẩn kiểm định công trình bến cảng / Phạm Văn Trung, Trần Ngọc An, Trần Huy Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00903
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 24 Nghiên cứu và ứng dụng thiết bị khảo sát đa tia của trường Đại học hàng hải Việt nam kiểm tra độ sâu các tuyến luồng hàng hải và thủy nội địa Việt Nam / Nguyễn Xuân Thịnh, Phạm Văn Trung, Phạm Ngọc Điệp . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.79-82
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Nghiên cứu xây dựng quy trình thi công cố kết chân không kết hợp bấc thấm đứng và đánh giá hiệu quả áp dụng tại một số công trình / Bùi Minh Thu; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 128tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01739
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quy hoạch đường thủy nội địa giai đoạn 2020-2030 / Phạm Văn Trung, Phạm Tiến Thành, Nguyễn Huy Hoàng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00662
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Phân tích tĩnh và động kết cấu bến tường cừ chịu ảnh hưởng của động đất theo phương pháp thiết kế dựa trên tính toán và ứng dụng phần mềm PLAXIS cho bài toán này / Phạm Văn Trung, Phạm Thị Bạch Dương, Hoàng Hồng Giang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00074
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Phân tích, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng / Phạm Hữu Chiến; Nghd.:TS Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02465
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 So sánh sự khác nhau khi ứng dụng phần mềm plaxis 2D và 3D cho bài toán đắp đường trên nền đất yếu / Nguyễn Thị Bạch Dương, Phạm Văn Trung . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 37, tr.58-64
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 30 Thiêt kế tuyến đường qua hai điểm A và C Làng Tôn - tỉnh Thanh Hóa / Lăng Quốc Ngọc; Nghd.: TS Phạm Văn Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 180 tr.; 30 cm + 12 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16111, PD/TK 16111
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 1 2 3
  Tìm thấy 75 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :