Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 74 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn-Đồng Xuân / Cao Minh Hiệp; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03801
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các giải pháp hiệu quả nhằm phát huy vai trò của hệ thống cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của thành phố Hải Phòng / Phạm Việt Hùng . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.107-109
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco / Nguyễn Thị Thanh Mai; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10204
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 4 Cấu tạo Tivi LCD, Đi sâu nghiên cứu khối nguồn trong Tivi / Phạm Việt Hùng;Nghd.: Nguyễn Đình Thạch . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16484
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Đánh giá cơ hội, thách thức và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận vận tải hàng Clinker rời vào xi măng bao tại công ty TNHH Vĩnh Phước. / Nguyễn Sơn.; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12345
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container lạnh tại Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu / Lã Thị Phương, Phạm Thị Phương, Trần Anh Thư, Vũ Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17195
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giao nhận và cung ứng nội địa hàng Clinker và xi măng tại công ty TNHH Vĩnh Phước / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 80tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13020
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đội tàu dầu của công ty Vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Lê Thị Oanh; Nghd.: Ths.Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10206
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 9 Đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế các tranh chấp và khiếu nại về hàng hoá phát sinh trong hợp đồng thuê tàu chuyến của công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam / Ngô Văn Cường; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10223
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 10 Đề xuất một số biện pháp cải thiện công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng Container tại công ty TNHH Cảng Hải An / Vũ Thị Thảo; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 81tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13015
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty Cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Hoàng Kim Phát / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 75tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13036
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đề xuất một số lưu ý đối với Việt Nam gia nhập công ước an toàn công ten nơ 1972 / Nguyễn Thị Thảo; Nghd.: Th.S Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12279
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Giáo trình pháp luật vận tải biển / Đặng Công Xưởng chủ biên, Phạm Việt Hùng hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 149tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06251
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 14 Lập dự án đầu tư bãi container tại khu vực Đình Vũ cho công ty Đầu tư vận tải thương mại và dịch vụ hàng hải Cửu Long / Phạm Việt Hùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 70 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00626
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Lập dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Vũ Thị Tuyết Mai.; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12273
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 16 Lập dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Trần Thị Yến; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14899
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Lập dự án đầu tư tàu container cho đội tàu của Vosco / Trần Thị Thu Hằng; Nghd.: THS. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 107 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10195
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 18 Lập dự án đầu tư tàu container cỡ Feeder cho tuyến nội địa gom hàng xuất nhập khẩu từ cảng Hải Phòng , Đà Nẵng vào cảng Cái Mép - Thị Vải. / Lương Thị Hằng.; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 73 tfr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12272
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 19 Lập kế hoạch giải phóng tàu Container tại Cảng Hải Phòng - Chi nhánh Tân Vũ / Bùi Trường Giang, Nguyễn Duy Tùng, Lê Thị Thu Huyền; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18368
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Lập kế hoạch giải phóng tàu Ratanathida chở hàng container đến cảng Hải An năm 2017 / Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trịnh Thị Ly Na, Phan Lương Cảnh; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17194
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Lập kế hoạch giải phóng tàu tại cảng Greenport thuộc Công ty Cổ phần Container Việt Nam / Nguyễn Thị Thùy Linh, Bùi Phương Thảo, Phạm Thị Minh Thu, Bùi Phương Thảo; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17187
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Lập kế hoạch và thực hiện giải phóng tàu tại Cảng Nam Hải Đình Vũ / Nguyễn Thị Hồng, Vương Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Bích Hồng; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18360
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Lập kế hoạch và tổ chức chuyến đi trong quý III năm 2017 cho đội tàu Công ty Cổ phần Hàng hải Hoàng Gia / Lê Huy Thành, Trần Văn Hợi, Phạm Mạnh Hùng ; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17527
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Lập phương án bố trí tàu dựa trên cơ sở các đơn chào hàng của công ty vận tải biển Vinaship quý III năm 2013 / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: Th.S Phạm VIệt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12284
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Lập quy trình lắp dựng cần trục tháp cố định WOL FF 75EC có xe con di chuyển trên cần, sức nâng 6T, tầm với 46cm, chiều cao nâng 48m, dùng trong xây dựng nhà cao tầng cho công ty cổ phần Bạch Đằng 5 thuộc tổng công ty xây dựng Bạch Đằng / Phạm Việt Hùng; Nghd.: Phạm Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 89 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13284, PD/TK 13284
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 26 Lựa chọn đơn chào hàng để kí kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến của công ty Cổ phần vận tải biển Trường Minh quý III năm 2014 / Vũ Thị Ngân; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 82tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13031
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Lựa chọn phương án vận chuyển feeder tuyến Tân Cảng 189 Hải Phòng- Tân Cảng Cái Mép Hồ Chí Minh cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam. / Lê Thế Sơn.; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 125 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12344
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty CP Đầu tư XNK Long Giang / Nguyễn Viết Minh; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03954
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Một thành viên Trung tâm LOGISTICS xanh - GLC / Cao Hoàng Thảo; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 66tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13005
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng tạm nhập-tái xuất tại công ty CPTM Duyên Anh / Ngô Thị Như Quỳnh; Nghd.: ThS Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12336
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3
  Tìm thấy 74 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :