Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiệu quả kinh doanh mặt hàng sữa bột công thức của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk / Phạm Hồng Nhung; Nghd.: Ths. Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 14949
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương của xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ năm 2014 / Phạm Hồng Nhung; Nghd.: Ths. Lê Thị Nguyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 134 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15009
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :