Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 38 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn vận chuyển khí hóa lỏng / Phạm Gia Tuyết, Trịnh Bá Trung; Phạm Hữu Tân h.đ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 124tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/HHA008 0001-GT/HHA008 0054, PD/VT 06963-PD/VT 06965, PM/VT 09408-PM/VT 09410
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Ảnh hưởng của lớp cáu cặn sinh hàn dầu nhờn tới các thông số công tác của động cơ / Phạm Hữu Tân, Nguyễn Minh Đức . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 24, tr.69-73
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Chẩn đoán khả năng làm việc của các hệ thống tời cẩu thủy lực bằng phương pháp nhánh cây hư hỏng / Phạm Hữu Tân, Vũ Thị Nhanh, Lấ Văn Tùng . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.24-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Chuyển đổi các động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ sáng sử dụng nhiên liệu CNG nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.61-65
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Dự báo các chỉ tiêu kinh tế và nồng độ các chất gây ô nhiễm trong khí xả của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu sinh học bằng mạng Nơron nhân tạo / Lê Huy Thanh; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03419
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khai thác tới khả năng làm việc của các hệ thống máy lái thủy lực tàu thủy / Vũ Anh Tuấn; Nghd.: TS. Phạm Hữu Tân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01249
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái và kiểm nghiệm kết quả tính toán bằng phương pháp mô phỏng số CFD. / Phạm Hữu Tân, Phạm Văn Linh, Lê Văn Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00171
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Máy phụ tàu thủy. Tập 1 : Dùng cho sinh viên ngành máy tàu biển / Phạm, Hữu Tân; Nguyễn Đại An, Đỗ Ngọc Toàn, hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2012 . - 241tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03831-PD/VT 03833, PM/VT 05995-PM/VT 05998
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 9 Máy phụ tàu thủy. Tập 2 : Dùng cho sinh viên ngành máy tàu biển / Phạm Hữu Tân ; Nguyễn Đại An, Đỗ Ngọc Toàn hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2012 . - 243 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03834-PD/VT 03836, PD/VT 04852, PD/VT 04853, PD/VT 05509, PM/VT 05999-PM/VT 06003, PM/VT 06752-PM/VT 06754
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Máy phụ tàu thủy. Tập 2 : Dùng cho sinh viên ngành máy tàu biển / Phạm Hữu Tân ; Nguyễn Đại An, Đỗ Ngọc Toàn hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2012 . - 243tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: HH/12203 0012-HH/12203 0056
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Máy tàu thủy / Trương Văn Đạo; Phạm Hữu Tân hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 184tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06255, PD/VT 06256, PM/VT 08558
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Mô hình toán học quá trình cháy và quá trình hình thành Nox trong động cơ diesel có buồng đốt phụ sử dụng gas làm nhiên liệu / Ths. Phạm Hữu Tân . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 35-41
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 13 Nghiên cứu ảnh hưỏng của trạng thái kỹ thuật tổ hợp tuabin khí xả máy nén và sinh hàn gió tăng áp tới quá trình công tác của động cơ diesel tàu thuỷ / Trần Đình Tân; Nghd.: TS. Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 80 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01086
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 14 Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất dầu bôi trơn đến dao động của tổ hợp động cơ diesel lai máy phát điện tàu thủy / Phạm Bá Công; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02651
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khai thác tới khả năng làm việc của các thiết bị tời cẩu thủy lực trên tàu / Vũ Thị Nhanh; Nghd.: TS. Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 128 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01206
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 16 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng nhiên liệu tới quá trình công tác của động cơ diesel MANB &6S60MC. / Nguyễn Mạnh Cường; PGS.TS. Phạm Hữu Tân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01922
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 17 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lắp đặt bộ lọc khí thải kiểu xúc tác chọn lọc SCR đến quá trình công tác của động cơ diesel tàu thủy Man B&W 6S46MC - C7 / Trần Văn Giang; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03252
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 18 Nghiên cứu giảm rung động của tổ hợp động cơ diesel lai máy phát điện bằng phương pháp điều chỉnh áp lực dầu bôi trơn động cơ diesel / Phạm Hữu Tân, Phạm Văn Linh, Phạm Bá Công . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 42 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00452
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 19 Nghiên cứu mài mòn và hư hỏng của bơm thủy lực Piston Rotor hướng trục / Trần Thị Thu Trang; Nghd.: TS.Phạm Hữu Tân . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01389
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 20 Nghiên cứu mối quan hệ giữa rò lọt và mài mòn trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.3-7
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 21 Nghiên cứu sự phân bố áp suất và lượng dầu rò lọt qua bề mặt trượt của đuôi piston trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.66-70
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 22 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng dây buộc tàu cho loại tời quấn dây sử dụng động cơ thủy lực với dây cố định trên trống tời / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn, Vũ Đức Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00691
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời dây tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Nguyễn Trí Minh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.84-89
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 24 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động làm sạch bầu lọc cho hệ thống bôi trơn động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn, Trần Văn Thắng . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr 5-10
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 25 Nghiên cứu thủy động lực học tác động lên bánh lái tàu thủy bằng phương pháp mô phỏng số CFD / Phạm Văn Linh; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01928
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 26 Nghiên cứu tính toán thiết kế bộ điều tiết nhiệt độ bằng khí nén để duy trì nhiệt độ tự động cho các hệ thống của động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00839
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 27 Nghiên cứu tính toán thiết kế bộ lọc khí thải kiểu xúc tác chọn lọc SCR cho động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ. / Phạm Hữu Tân, Phạm Văn Linh, Trần Bảo Ngọc, Vũ Đức Năng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr. ; 30 cm, +01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00222
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 28 Nghiên cứu tính toán thiết kế bộ lọc khí thải kiểu xúc tác chọn lọc SCR cho động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ. / Phạm Hữu Tân, Phạm Văn Linh, Trần Bảo Ngọc, Vũ Đức Năng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr.; 30 cm. + Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00237
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 29 Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống tự động vệ sinh phin lọc dầu bôi trơn cho các động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2019 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01036
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 30 Nghiên cứu tính toán thiết kế nồi hơi tận dụng nhiệt khí xả của máy chính để hâm sấy dầu cho tàu chở hàng trọng tải 56200 Tấn. / Hoàng Nam Phong; Nghd.: TS. Phạm Hữu Tân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01762
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1 2
  Tìm thấy 38 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :