Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác hiệu quả các hệ thống nước làm mát động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Trí; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 12073
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :