Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020 / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02006
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại Công ty TNHH ống thép 190 - Hồng Bàng - Hải Phòng / Phạm Hoài Nam, Nguyễn Tiến Mạnh, Trần Quang Hải ; Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 45 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17454
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Nghiên cứu công tác đăng ký tàu biển Việt Nam và xây dựng website hỗ trợ / Phạm Hoài Nam; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11267
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư A1-Cẩm Bình-Quảng Ninh / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Lê Văn Cường, Vũ Thị Khánh Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 242 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12511, PD/TK 12511
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 5 Thiết kế hệ thống làm lạnh và bảo quản thực phẩm tàu hàng 12500 tấn / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 90 tr. ; 30 cm. + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13285, PD/TK 13285
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :