Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Hải Dương / Phạm Minh Hiếu; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03806
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Lập kế hoạch giải phóng Tàu YOUNG YUE 7 tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ / Vũ Thị Linh Chi, Đoàn Huyền Trang, Phạm Minh Hiếu; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 62tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18353
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ / Nguyễn Tiến Công, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18434
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 4 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong / Đỗ Thị Uyên, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Ngọc Minh Thư; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 61tr
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18376
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :