Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chung cư Kim Liên-Hà Nội / Vũ Văn Thong; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 301tr.; 30cm+ 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14683, PD/TK 14683
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 2 Chung cư KNC - Khu độ thị mới phía Tây Bắc Thành phố Ninh Bình / Nguyễn Thế Cường, Lê Đức Khánh, Vũ Giang Nam; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 205 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17750
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 3 Chung cư Tuấn Minh - Từ Liêm - Hà Nội / Nguyễn Văn Huy, Hoàng Tiến Tuấn, Lê Văn Minh; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 241tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17751
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 4 Nghiên cứu các giải pháp nhằm giải quyết các bất cập trong giai đoạn xây dựng các dự án công nghiệp của Đài Loan tại Việt Nam / Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2016 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00526
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Nhà điều hành công ty giày 188-Nam Định / Phùng Anh Đức, Nguyễn Đình Tuấn, Đoàn Trần Hiếu; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 278tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17671
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 6 Nhà làm việc công ty Hòa Bình / Nguyễn Thị Thanh Hương, Ngô Minh Phụng, Võ Văn Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 255tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17675
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 7 Nhà ở cán bộ Học viện Quốc Phòng / Vũ Văn Bính; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 151 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17132, PD/TK 17132
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 8 Thiết kế bản vẽ thi công trung tâm điều dưỡng người có công Đồ Sơn - Hải Phòng / Vũ Văn Ngọc; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 266 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17139, PD/TK 17139
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 9 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư cao cấp Hoàng Sa - Đà Nẵng / Lê Trung Anh; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 262 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15935, PD/TK 15935
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 10 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư cao tầng Lạc Long / Tăng Hoàng Sơn; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 212 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15893, PD/TK 15893
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 11 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Hà Trung / Nguyễn Mạnh Hùng; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 264 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17072, PD/TK 17072
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 12 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Minh Hải 10 tầng Hà Nội / Ngô Văn Quân; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 261 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15906, PD/TK 15906
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 13 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Nguyễn Phước Thiện / Nguyễn Văn Cương; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 233 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17110, PD/TK 17110
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 14 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Nhân Hòa - Hải Phòng / Đào Đức Tiến; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 251 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15905, PD/TK 15905
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 15 Thiết kế bản vẽ thi công khách sạn Bảo Ngọc - Hà Giang / Nguyễn Thị Mai; Nghd.: Phạm Ngọc Vương, Lê Văn Cường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 318 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15812, PD/TK 15812
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 16 Thiết kế bản vẽ thi công ký túc xá Trường Đại học Xây dựng Miền tây. / Trần Văn Khánh; Nghd.:Th.s Phạm Ngọc Vươn, Lê Văn Cường . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 270 tr. ; 30 cm + 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14601, PD/TK 14601
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 17 Thiết kế bản vẽ thi công nhà điều dưỡng 7 tầng Đồ Sơn - Hải Phòng / Nguyễn Văn Nam; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 266 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15941, PD/TK 15941
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 18 Thiết kế bản vẽ thi công tòa nhà chung cư cho người thu nhập thấp, khu đô thị An Vân Dương, Tp. Huế / Nguyễn Văn Cường; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 202 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15919, PD/TK 15919
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 19 Thiết kế bản vẽ thi công tòa nhà H6 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 2 / Nguyễn Bá Hoàng; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 191 tr. ; 30 cm + 19 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17091, PD/TK 17091
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 20 Thiết kế bản vẽ thi công Trung tâm thương mại kết hợp khách sạn Túc Duyên - TP Thái Nguyên / Phạm Văn Cương; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 258 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17079, PD/TK 17079
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 21 Thiết kế bản vẽ thi công Trung tâm viễn thông Hưng Yên / Cao Thị Hà My; Nghd.: Phạm Ngọc Vương, Nguyễn Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 248 tr. ; 30 cm + 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15937, PD/TK 15937
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 22 Thiết kế bản vẽ thi công trụ sở làm việc Công ty Bảo Hiểm Hà Nam / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 247 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17115, PD/TK 17115
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 23 Thiết kế bản vẽ thi công trụ sở liên cơ quan số 4 Hà Nội / Nguyễn Tuấn Vũ; Nghd.: Đoàn Thị Hồng Nhung, Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 245 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15819, PD/TK 15819
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 24 Thiết kế bản vẽ thi công văn phòng cho thuê 7 tầng Tỉnh Quảng Ninh / Vũ Văn Cảnh; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 198 tr. ; 30 cm + 21 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17102, PD/TK 17102
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 25 Thiết kế bản vẽ thi công: Công trình viễn thông Hải An 15 tầng / Lê Hoàng Phú; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 239 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15821, PD/TK 15821
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 26 Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công " Ngân hàng ngoại thương Việt Nam-CN Trà Nóc-Cần Thơ" / Đỗ Thị Hải, Vũ Văn Phú, Trần Minh Sơn; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 369tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18289
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 27 Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công "Chung cư Quang Minh-Thành phố Thái Bình" / Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Phú Mạnh; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 245tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18286
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 28 Thiết kế trụ sở văn phòng cho thuê khu đô thị Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội / Trần Xuân Chính; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 203 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15732, PD/TK 15732
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 29 TKBVTC Viện điều tra quy hoạch rừng 10 tầng Kim Bảng - Hà Nam / Nguyễn Trung Hiếu; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Phạm Ngọc Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 203 tr. ; 30 cm + 20 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17143, PD/TK 17143
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 30 Tòa nhà phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê - Hải Phòng / Ngô Đăng Hoàn; Nghd.: Phạm Ngọc Vương, Nguyễn Xuân Lộc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 128 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17068, PD/TK 17068
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 1 2
  Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :