Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may / Phạm Thùy Dung; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16329
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship, Quý III năm 2017 / Phạm Thùy Dung, Nguyễn Khánh Hằng, Lại Thị Quỳnh Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 112tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17201
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát năm 2015-2017 / Đỗ Thị Hường, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Thị Thắm; Nghd.: Phạm Thu Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17983
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :