Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu chu kỳ vận tải biển Việt Nam trong mối quan hệ với chu kỳ kinh tế / Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phạm Thế Hưng, Trương Thị Như Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 103tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00329
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài / Vũ Thanh Trung, Phạm Thế Hưng, Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00322
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Nghiên cứu xây dựng định mức xếp dỡ hàng bao cho cảng Hải Phòng trong thời gian tới / Phạm Thế Hưng; Nghd.:PGS.PTS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1998 . - 62 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00036
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 4 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH vận tải Container Hải An trong 6 tháng đầu năm 2019 / Trần Vũ Phương Linh, Trần Thanh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Hanh; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18948
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cảng Vật cách năm 2017 / Nguyễn Thị Thu Hoàn, Hoàng Thị Huế, Trương Hà My; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17933
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng năm 2016-2017 / Nguyễn Thế Dự, Ngô Thị Hợp, Phạm Thanh Sim; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17887
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh Cảng Hải An 6 tháng đầu năm 2019 / Trần Thị Vân Anh, Trần Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Quỳnh; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 108tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18957
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh công ty TNHH hàng hải PHC trong năm 2016-2017 / Nguyễn Thị Thu Hương, Lý THị Quỳnh Mai, Đàm Xuân Tùng; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 125tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17951
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 / Nguyễn Hữu Hưng, Phạm Thị Lan Anh, Hoàng Đình Cường, Nguyễn Ngọc Cương; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 217tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17211
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam ( Vosco) năm 2013. / Vũ Thị Thúy; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12914
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xếp dỡ - công ty TNHH MTV vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin. / Lê Thị Ngân; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 128 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12924
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cấu Đông Tài năm 2015 / Phạm Thu Huyền; Nghd.: Ths Phạm Thế Hưng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16240
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam năm 2012 / Cao Thị Loan.; Nghd.: Ths. Phạm Thế Hưng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 131 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12264
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 14 Phân tích tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và thương mại toàn cầu Thành Đạt giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 / Lê Trọng Định, Lưu Đại Dương, Trần Nhật Minh; Nghd.: Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 91tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17837
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) năm 2011 / Vũ Hoài Phương; Nghd. Ths Phạm Thế Hưng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 154 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11299
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam(Vosco) năm 2009 / Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nghd.: ThS. Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 100 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09145
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 17 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2010 / Vũ Đức Luân; Nghd.: Ths. Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 135 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10226
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2011 / Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Ths. Phạm Thế Hưng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 139 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11294
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Vosco năm 2007 / Nguyễn Hải Nam; Nghd.: Ths. Phạm Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07285
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 20 Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành sản lượng vận chuyển của Vosco năm 2007 / Vũ Doãn Thuỵ; Nghd.: Phạm, Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07282
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 21 Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành vận tải theo khoản mục chi phí của VOSCO trong 6 tháng đầu năm 2011 / Bùi Thị Phương; Nghd.: Ths. Phạm Thế Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 140 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11268
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Thiết kế bản vẽ thi công công trình " Trụ sở UBND xã Lập Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng" / Phạm Thế Hưng; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Quang Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 231 tr. ; 30 cm. + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14526, PD/TK 14526
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 1
  Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :