Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá và đề xuất giải pháp tăng hiệu quả khai thác dịch vụ logistics tại công ty Topasia Logistics / Phạm Thị Diệu Linh, Đoàn Thị Mai Phương, Bùi Thị Bích Phương; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17302
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 2 Lập dự án đầu tư chế biến rau quả sấy xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc / Lê Thị Thùy Dung, Nguyễn Phương Linh, Phạm Thị Diệu Linh; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 101tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18405
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :