Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 66 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điều khiển chuyển động Robot sử dụng phương pháp ma trận Jacobian chuyển vị / Nguyễn Trung An, Nguyễn Văn Khanh, Trịnh Văn Vương; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18255
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Điều khiển chuyển động robots Scana và mô phỏng trên thư viện Simmechanics trong Matb / Phạm Văn Quảng, Phạm Duy Thuyến, Đoàn Thị Phương Anh ; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 48tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17493
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Điều khiển quỹ đạo hệ truyền động điện xoay chiều nhiều trục sử dụng phương pháp điều khiển thích nghi / Phạm Thị Hồng Anh; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 89 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01037
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 4 Điều khiển robot hai bậc tự do bằng phương pháp moment tính / Nguyễn Đức Lộc; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 59tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13334, PD/TK 13334
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Điều khiển rô bốt / Nguyễn Khắc Khiêm, Phạm Thị Hồng Anh, Nguyễn Đình Thật ; Đặng Hồng Hải hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 143tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06833
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 6 Điều khiển và giám sát các thiết bị điện trong nhà sử dụng giao thức CAN / Nguyễn Quốc Hiển, Nguyễn Anh Tú, Đỗ Mạnh Tuấn ; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17490
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống phân phối điện của trường Đại học hàng hải Việt Nam / Đặng Hồng Hải, Phạm Thị Hồng Anh, Nguyễn Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00727
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Lập trình điều khiển cho hệ thống dập nắp chai tại công ty cổ phần bao bì BalPac / Bùi Văn Huy; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16748, PD/TK 16748
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Lập trình điều khiển cho hệ thống Spreader VDL SMITS tại cảng Green Port sử dụng PLC S7-300 / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 51 tr.; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15449, PD/TK 15449
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Lập trình điều khiển cho máy ép đùn trong hệ thống tạo sợi của Công ty Cổ phần bao bì Tiền Phong / Nguyễn Đức Dũng; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16780, PD/TK 16780
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Lập trình điểu khiển hệ cho hệ thống lạnh của Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng / Nguyễn Tuấn Anh; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 54 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16801, PD/TK 16801
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Mô phòng ROBOT PUMA 560 sử dụng phần mềm CATIA / Phạm Văn Hải; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16791, PD/TK 16791
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Mô phỏng robot STANFORD bằng phần mềm easy - rob / Nguyễn Ngọc Tân; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 74 tr. ; 30 cm. + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13577, PD/TK 13577
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Mô phỏng robot sử dụng phương pháp điều khiển PD kết hợp bù gia tốc trọng trường / Đồng Văn Linh, Hà Nhật Tùng Dương, Bùi Tuấn Anh; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18240
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu bộ khởi động động cơ công suất lớn của công ty xi măng Vicem Hải Phòng / Phan Văn Hay; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 59tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13304, PD/TK 13304
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển chuyển động của Robot công nghiệp trong không gian làm việc / Trần Văn Ước; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15424, PD/TK 15424
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển Robot công nghiệp / Lê Thành Trung; Nghd.: Th.S Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 75 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12137, PD/TK 12137
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Nghiên cứu điều khiển chuyển động Robot ba bậc tự do theo phương pháp Jacobi xấp xỉ bù trọng lực / Hoàng Văn Thạnh.; Nghd.: Ths. Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 62 tr. ; 30 cm. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12132, PD/TK 12132
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Nghiên cứu hệ thống bảo vệ rơle trong trạm 110KV công ty xi măng Vicem Hải Phòng / Nguyễn Thị Mai; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 53tr. ; 30cm+ 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14328, PD/TK 14328
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Nghiên cứu hệ thống quan trắc phát thải tự động của các nhà máy nhiệt điện / Nguyễn Duy Khánh, Phạm Đức Duy, Nguyễn Việt Hoàng, Phạm Thanh Tùng; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17564
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Nghiên cứu hệ thống súng bắn khí trong công đoạn làm nguội Clinke của Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng / Nguyễn Công Huân, Hoàng Văn Dũng, Đinh Văn Giang; Nghd.: Phạm Thi Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18746
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu hệ thống tự động của công ty xi măng Vicem Hải Phòng, đi sâu hệ thống phân tích khí đầu lò / Lưu Đình Đạt; Nghd.: Ths Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 74 tr. ; 30 cm. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11099, PD/TK 11099
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của phần tử bảo vệ Rơle trong hệ thống cung cấp điện của Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng / Trần Mạnh Cường; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 53 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16810, PD/TK 16810
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Nghiên cứu phương pháp điều khiển PD kết hợp gia tốc trọng trường trong điều khiển chuyển động robot công nghiệp / Mạc Như Phương; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15446, PD/TK 15446
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Nghiên cứu phương pháp mô men tính toán trong điều khiển chuyển động robot công nghiệp / Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 41tr. ; 30cm+ 01TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00204
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Nghiên cứu PLC S7 - 400 thiết kế điều khiển bãi đỗ xe ô tô tự động bằng PLC S7 của hãng Siemens / Phạm Văn Đại; Nghd.: Ths Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 109 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11097, PD/TK 11097
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và hệ thống sản xuất tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn / Bùi Thị Thu Hoài, Phạm Thị Hồng Anh, Nguyễn Ngọc Hiếu ; Nghd.: Vũ Minh Trọng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18781
 • Chỉ số phân loại DDC: 665
 • 28 Nghiên cứu tổng quan trang bị điện cần trục Tukan 9 của xí nghiệp xếp dỡ cảng Hoàng Diệu. Đi sâu xây dựng chương trình điều khiển cơ cấu nâng hạ bằng PLC S7 300 / Dương Văn Tình.; Nghd.: Ths Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 82 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12130, PD/TK 12130
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Nghiên cứu tổng quan trang thiết bị điện công ty thép Cửu Long, đi sâu công đoạn luyện phôi thép của lò hồ quang / Phạm Hoàng Hiệp; Nghd.: Ths Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 80 tr. ; 30 cm. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11109, PD/TK 11109
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Nghiên cứu tổng quan về trang bị điện Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, đi sâu xây dựng chương trình điều khiển công đoạn đóng bao / Đỗ Văn Tùng; Nghd.: Ths. Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 97 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11076, PD/TK 11076
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3
  Tìm thấy 66 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :